Jdi na obsah Jdi na menu

Ostraha objektů

Ostraha administrativních budov

 •  Zajištění klidu a pořádku
 •  Kontrola oprávněnosti vstupu
 •  Hlášení návštěv
 •  Informační a recepční činnost (dle požadavku i v cizím jazyce)
 •  Přebírání a rozdělování poštovní zásilek
 •  Spojovací telefonní činnost
 •  Dohled nad vynášenými věcmi
 •  Preventivní obchůzková činnost
 •  Monitorovací činnost (EPS, EZS, stav kotelny, množství CO v garáž. prostorech, CCTV apod.)
 •  Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu apod.)
 •  Vyvážení popelnic

Ostraha luxusních bytových domů a kanceláří

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Kontrola oprávněnosti vstupu
 • Hlášení návštěv
 • Informační a recepční činnost (dle požadavku i v cizím jazyce)
 • Přebírání a rozdělování poštovní zásilek
 • Spojovací telefonní činnost
 • Dohled nad vynášenými věcmi
 • Preventivní obchůzková činnost
 • Monitorovací činnost (EPS, EZS, stav kotelny, množství CO v garáž. prostorech, CCTV apod.)
 • Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu, jiná mimořádná událost apod.)
 • Vyvážení popelnic

Ostraha průmyslových objektů a staveb

 • Kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel
 • Kontrola ložných ploch vozidel při vjezdu a výjezdu společně s dodacím listem (je-li požadováno)
 • Hlášení návštěv
 • Informační činnost
 • Spojovací telefonní činnost
 • Dohled nad vynášenými věcmi
 • Preventivní obchůzková činnost se zaměřením na stav oplocení, uzamčení všech vstupů, uzavření oken, neporušenost zámků (např. u staveb. buněk, skladů, únik vody, plynu, poškození zaparkovaných vozidel a strojů).
 • Monitorovací činnost (EPS, EZS – jsou-li instalovány)
 • Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu, úraz, úmrtí, jiná mimořádná událost apod.) 

Ostraha obchodů, restaurací, hotelů

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Monitorování pohybu nakupujících a eliminace případných krádeží
 • Ochrana personálu a hotelových hostů před agresivními jedinci
 • Dohled nad zaparkovanými vozidly na hotelem vyhrazených místech
 • Poskytování základních orientační informací
 • Vyvážení popelnic
 • Je-li požadováno zajištění úklidu sněhu před hotelem, restaurací či obchodem

Ostraha vzdělávacích a kulturních zařízení

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Poskytování informací a recepční činnost
 • Spojování telefonních hovorů
 • Ohlašování a zapisování návštěv
 • Přebírání a rozdělování poštovní zásilek
 • Dohled nad vynášenými věcmi
 • Preventivní obchůzková činnost
 • Monitorovací činnost (EPS, EZS, stav kotelny, množství CO v garáž. prostorech, CCTV apod.)
 • Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu apod.)
 • Vyvážení popelnic

Ostraha domů s pečovatelskou službou

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Kontrola oprávněnosti vstupu
 • Hlášení návštěv
 • Informační a recepční činnost
 • Přebírání a rozdělování poštovní zásilek
 • Spojovací telefonní činnost
 • Poskytnutí první pomoci obyvatelům a přivolání kvalifikované lékařské pomoci či pohotovosti
 • Preventivní obchůzková činnost zejména se zaměřením na požární prevenci
 • Monitorovací činnost (EPS, EZS, stav kotelny, CCTV apod.)
 • Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu apod.)
 • Vyvážení popelnic

Ostraha nemocnic a další zdravotnických zařízení

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Informační činnost
 • Preventivní protipožární činnost
 • Preventivní technickoorganizační pochůzky
 • Preventivní obchůzková činnost na zabránění výtržností a krádeží
 • Kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel
 • Vybírání poplatků za parkování vozidel uvnitř areálu nemocnice (je-li požadováno)
 • Spojovací telefonní činnost
 • Monitorovací činnost (EPS, EZS, stav kotelny, CCTV apod.)
 • Hlášení poruch, ohlašovací povinnost (např. požár, nebezpečí výbuchu apod.)

Ostraha garáží, garážových stání, parkovišť, hal

 • Zajištění klidu a pořádku
 • Kontrola oprávněnosti vjezdu
 • Kontrola správného parkování
 • Obhlídka zaparkovaných vozidel z hlediska případných neoprávněně hlášených škod
 • Provádění preventivních protipožárních a technických obchůzek
 • Obsluha vjezdových a výjezdových vrat a závor v případě jejich poruchy
 • Výběr parkovného a obsluha pokladen
 • Ohlašovací povinnost včetně řešení havarijních situací

Mobilní ostraha

 • Je prováděna v dohodnutých intervalech mobilní hlídkou společnosti
 • Zaměřuje se na neporušenost objektu (oplocení, vstupní otvory, okna v přízemí, zaparkovaná vozidla)
 • Plní ohlašovací povinnost v případě zjištění mimořádné události
 • Zabraňuje v rámci možností případným následným škodám